Обавештење

Поштоване колеге НАСТАВНИЦИ, пред нама је нови изазов – добро дошли и још боље се снашли..

У наредном периоду радићемо у не тако познатом окружењу и не на уобичајен начин.. Због тога вас молимо за стрпљење и разумевање и према ученицима и родитељима, и према школи и колегама, а највише према вама самима.. само док не крене, а онда.. ћемо некако..

На многа питања ћемо одговоре налазити у ходу, разменом искуства или… као и увек наћићемо. 

Сада када сте чланови свих чет, вибер, фб..група можемо да кренемо са учењем….

Ваша је обавеза да припремате лекције и проследите их ученицима, преко вибер групе, у данима према распореду  часова. Уколико материјале ученицима шаљете на мејл или на неку другу плаформу, обавезно о томе оставите обавештење у вибер групу на знање одељењском старешини. За сада користимо актуелни распоред часова.

РТС планету, почињемо да користимо од 23.03.2020. па тада можете користити и тај извор. Уколико буде било потребе, наш распоред часова прилагодићемо РТС распореду тј.емитовању емисија релевантних за наш програм наставе и учења.

У припреми материјала за ученике(текстов, фотографија, говорних записа, ппт, филмова, линкова са јутјуба, …) будите конкретни и концизни. Ово је виртуелна учионица и морамо водити рачуна о оптерећености ученика. После сваке лекције обавезно ученицима дајте задатке – домаћи рад. Домаћи рад може бити у виду решавања задата, одговора на питања, семинарски рад, истраживачи..све оно што је пригодно за садржаје ваших предмета. Израда тих задатака може бити  провера колико су ученици ангажовани, јер овде нема присутних и одсутних. Водите евиденцију о сваком залагању ученика – то ће бити формативно оцењивање. Било би најбоље, да ученицима уз домаћи задатак дате и информацију шта добијају ако ураде домаћи задатак – оцену, +/ -… И поставите им рок за доставу домаћих задатака, да би могли да испратите све..

Такође, тражите подршку родитеља да испрате дневне активности своје деце како би што успешније извели овако замишљено учење.

Препорука је да материјале ученицима шаљете у преподневним часовима, не прерано. Да би, колико толико, ухватили ритам и организовали слободно време.

Размењујте материјале, то је свакако олакшавајућа околност.. али је највише имају општеобразовни предмети.. Наставници стручних предмета могу размењивати материјале припремљене ранијих година..

Што се оперативних планова рада тиче, образац је прилагођен учењу на даљину..

Шаљете их на недељном нивоу ма мејл адресe:

planovi@phsnis.edu.rs

Ради лакшег сналажења у оваквим условима, молимо вас да документ у ворду насловите на следећи начин : ИМЕ ПРЕЗИМЕ _ НАЗИВ ПРЕДМЕТА (име презиме могу да буду иницијали).

            У ходу, прилагођаваћемо распоред часова и начин рада ради поштовања оптерећености ученика дневним активностима.

            Потребно је осмислити начин доставе материјала ученицима који немају техничких могућности за учење на даљину на овај начин. Припрема и достављање материјала у штампаној форми. Ако таквих ученика има..

            За ученике који раде по ИОПу – ИОП1, ИОП2 и ИОП3 потребно је израдити материјале према могућностима сваког појединачног ученика. У договору са родитељима и уз њихову подршку пратити њихово напредовање. Ту ће вам значајне бити информације добијене од родитеља, те се препоручује њихово обавезно ангажовање.

            Надамо се да је ово довољно како би почели са радом. Очекујемо нова упутства и информације од МПНТР.Обавештење

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.
Едукативни садржаји за учење на даљину се емитују на каналу РТС планета за ученике средњих школа. 
Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи биће доступни од 17. марта на интернет страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење је бесплатно.
На званичној интернет страни Министарства биће постављена одговарајућа упутства, као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ, РОДИТЕЉИ  МОГУ ДОБИТИ И НА ТЕЛЕФОН

БРОЈ: 011 735 05 57


Обавештења

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗБОГ УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,

ОБУСТАВЉА СЕ РАД

ШКОЛСКЕ ПЕКАРЕ

ПОЧЕВ ОД 16.03.2020.ГОДИНЕ.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

мр Тања Микић Николић,проф.

 Дел.број: 1-304/1

16.03.2020.год.

 

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗБОГ УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА У НИШУ

НЕЋЕ РАДИТИ ПОЧЕВ ОД 16.03.2020.ГОДИНЕ.

РОДИТЕЉИ И ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ УЧЕНИКА И УЧЕНИЦИ ШКОЛЕ О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ БИЋЕ ОБАВЕШТЕНИ И ОБАВЕШТАВАНИ ПРЕКО СВОЈИХ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ПУТЕМ ВИБЕР ГРУПА И ДРУГИХ ВИДОВА КОМУНИКАЦИЈЕ.

НА САЈТУ ШКОЛЕ www.phsnis.edu.rs И НА ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА ШКОЛЕ БИЋЕ ДОСТУПНА ОБАВЕШТЕЊА О ПЛАТФОРМАМА ЗА ОНЛАЈН НАСТАВУ И РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ.

  

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

мр Тања Микић Николић,проф.

 Дел.број: 1-304

16.03.2020.год.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ЗБОГ УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА У НИШУ,

НА ОСНОВУ ПРЕПОРУКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ РС, УВОДИ ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА

У ВРЕМЕНУ ОД 08,00 ДО 13,00 САТИ.

 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ОБЈАВЉЕН ЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ.

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

мр Тања Микић Николић,проф.

Дел.број: 1-304/2

16.03.2020.год.

 


Обавештење

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.
 
У току сутрашњег дана добићете потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од наставника се очекује да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да своје радне обавезе у највећој мери обављате од куће. Запослени који добију поруку да за њиховим ангажовањем постоји потреба у установи, у обавези су да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби.
 
У данима који нам предстоје Прехрамбено – хемијска школа ће пружити потребну помоћ запосленима, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.
 
Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање!
 
 
15.03.2020. године

Обавештење

Poštovani učenici, roditelji i nastavnici, 

 
S obzirom na to da je na čitavoj teritoriji Republike Srbije proglašeno vanredno stanje, nastava i sve aktivnosti u Prehrambeno – hemijskoj školi obustavljaju se do daljeg. O narednim aktivnostima bićete blagovremeno obavešteni od strane uprave škole.
 
Srdačno,
 
Tanja Mikić Nikolić, direktor škole


Поводом националног празника – дана ослобођења Бугарске од отоманског ропства

Данашњи дан посветили смо нашим пријатељима, партнерској школи ПГХХТ из Пазарџика. Поводом националног празника – дана ослобођења Бугарске од отоманског ропства организовали смо час историје посвећен културном, економском и историјском значају Бугарске. Отбелязахме 3 март и в ПХШ 
Честит празник България

 


Видео састанак са представницима партнерске школе, у оквиру реализације Еразмус+ пројекта Уједињени у знању

Category : ерасмус

 

Видео састанак са представницима партнерске школе,у оквиру реализације Еразмус+ пројекта Уједињени у знању

У циљу ближег упознавања представника две школе и даљег прецизирања активности у реализацији заједничког пројекта Уједињени у знању, а у складу са самим предлогом пројекта, у четвртак 26.09.2019. године, одржан је видео састанак представника школа учесница пројекта. У ту сврху су коришћени Скајп налози школа.
План рада током састанка је такође унапред предложен у самом предлогу пројекта, а обухватао је:
-међусобно упознавање представника школа;
-анализу годишњих календара рада школа за текућу школску годину;
-прелиминарни договор о термину мобилности ученика и особља Прехрамбено-хемиске школе из Ниша и
-предлог особа за наставну подршку и ваннаставну подршку током мобилности, испред обе школа.
Састанак је започет у 10 часова по унапред утврђеном договору контакт особа обе стране, у присуству Тање Микић Николић, директорке Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, Тодора Џамбова, директора Професионалне гимназије за хемиске и прехрамбене технологије у Пазарџику, Недјалке Стамболиеве, заменика директора школе из Пазарџика за питања наставе, Кристине Христове, контакт особе из школе из Пазарџика, Весне Ристић, организатора практичне наставе у нишкој школи и Славише Манића, контакт особе из Ниша.
− међусобно упознавање представника школа протекло је без икаквих проблема због сличности између Српског и Бугарског језика, уз повремену употребу Енглеског језика од стране учесника састанка у циљу разјашњавања малих неразумевања;
− анализа годишњих календара рада школа за текућу школску годину показала је да за школу из Ниша нема никаквих ограничења за мобилност током марта месеца 2020. године, док је у Бугарској 2.03.2020. године државни празник и тај дан не може бити обухваћен мобилношћу;
− у складу са анализом годишњих календара и предлогом оцењивача пројектног предлога, усвојен је предлог да се мобилност одвија од 8.03. до 21.03.2020. године, а да 8.03. и 21.03.2020. буду дан одласка, односно дан повратка са мобилности;
− са обе стране су предложене и особе за пружање свих видова подршке у активностима везаним за наставу (Јорданка Николова из Пазарџика и Весна Ристић из Ниша), као и подршку током ваннаставних активности (Кристина Христова из Пазарџика и новоизабрани наставник уместо библиотекара из Ниша).
Учесници састанка су изразили обострано задовољство пријатељском атмосфером и квалитетом рада, оствреним током састанка.

Контакт особа
С.Манић

 


Претраживање сајта (ћирилицом)

Реч директора

мр Тања Микић Николић, директор

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ