Обавештење

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.
Едукативни садржаји за учење на даљину се емитују на каналу РТС планета за ученике средњих школа. 
Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи биће доступни од 17. марта на интернет страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење је бесплатно.
На званичној интернет страни Министарства биће постављена одговарајућа упутства, као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ, РОДИТЕЉИ  МОГУ ДОБИТИ И НА ТЕЛЕФОН

БРОЈ: 011 735 05 57


Обавештења

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗБОГ УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,

ОБУСТАВЉА СЕ РАД

ШКОЛСКЕ ПЕКАРЕ

ПОЧЕВ ОД 16.03.2020.ГОДИНЕ.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

мр Тања Микић Николић,проф.

 Дел.број: 1-304/1

16.03.2020.год.

 

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗБОГ УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА У НИШУ

НЕЋЕ РАДИТИ ПОЧЕВ ОД 16.03.2020.ГОДИНЕ.

РОДИТЕЉИ И ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ УЧЕНИКА И УЧЕНИЦИ ШКОЛЕ О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ БИЋЕ ОБАВЕШТЕНИ И ОБАВЕШТАВАНИ ПРЕКО СВОЈИХ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ПУТЕМ ВИБЕР ГРУПА И ДРУГИХ ВИДОВА КОМУНИКАЦИЈЕ.

НА САЈТУ ШКОЛЕ www.phsnis.edu.rs И НА ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА ШКОЛЕ БИЋЕ ДОСТУПНА ОБАВЕШТЕЊА О ПЛАТФОРМАМА ЗА ОНЛАЈН НАСТАВУ И РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ.

  

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

мр Тања Микић Николић,проф.

 Дел.број: 1-304

16.03.2020.год.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ЗБОГ УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА У НИШУ,

НА ОСНОВУ ПРЕПОРУКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ РС, УВОДИ ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА

У ВРЕМЕНУ ОД 08,00 ДО 13,00 САТИ.

 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ОБЈАВЉЕН ЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ.

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

мр Тања Микић Николић,проф.

Дел.број: 1-304/2

16.03.2020.год.

 


Обавештење

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.
 
У току сутрашњег дана добићете потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од наставника се очекује да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да своје радне обавезе у највећој мери обављате од куће. Запослени који добију поруку да за њиховим ангажовањем постоји потреба у установи, у обавези су да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби.
 
У данима који нам предстоје Прехрамбено – хемијска школа ће пружити потребну помоћ запосленима, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.
 
Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање!
 
 
15.03.2020. године

Обавештење

Poštovani učenici, roditelji i nastavnici, 

 
S obzirom na to da je na čitavoj teritoriji Republike Srbije proglašeno vanredno stanje, nastava i sve aktivnosti u Prehrambeno – hemijskoj školi obustavljaju se do daljeg. O narednim aktivnostima bićete blagovremeno obavešteni od strane uprave škole.
 
Srdačno,
 
Tanja Mikić Nikolić, direktor škole


Поводом националног празника – дана ослобођења Бугарске од отоманског ропства

Данашњи дан посветили смо нашим пријатељима, партнерској школи ПГХХТ из Пазарџика. Поводом националног празника – дана ослобођења Бугарске од отоманског ропства организовали смо час историје посвећен културном, економском и историјском значају Бугарске. Отбелязахме 3 март и в ПХШ 
Честит празник България

 


Видео састанак са представницима партнерске школе, у оквиру реализације Еразмус+ пројекта Уједињени у знању

Category : ерасмус

 

Видео састанак са представницима партнерске школе,у оквиру реализације Еразмус+ пројекта Уједињени у знању

У циљу ближег упознавања представника две школе и даљег прецизирања активности у реализацији заједничког пројекта Уједињени у знању, а у складу са самим предлогом пројекта, у четвртак 26.09.2019. године, одржан је видео састанак представника школа учесница пројекта. У ту сврху су коришћени Скајп налози школа.
План рада током састанка је такође унапред предложен у самом предлогу пројекта, а обухватао је:
-међусобно упознавање представника школа;
-анализу годишњих календара рада школа за текућу школску годину;
-прелиминарни договор о термину мобилности ученика и особља Прехрамбено-хемиске школе из Ниша и
-предлог особа за наставну подршку и ваннаставну подршку током мобилности, испред обе школа.
Састанак је започет у 10 часова по унапред утврђеном договору контакт особа обе стране, у присуству Тање Микић Николић, директорке Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, Тодора Џамбова, директора Професионалне гимназије за хемиске и прехрамбене технологије у Пазарџику, Недјалке Стамболиеве, заменика директора школе из Пазарџика за питања наставе, Кристине Христове, контакт особе из школе из Пазарџика, Весне Ристић, организатора практичне наставе у нишкој школи и Славише Манића, контакт особе из Ниша.
− међусобно упознавање представника школа протекло је без икаквих проблема због сличности између Српског и Бугарског језика, уз повремену употребу Енглеског језика од стране учесника састанка у циљу разјашњавања малих неразумевања;
− анализа годишњих календара рада школа за текућу школску годину показала је да за школу из Ниша нема никаквих ограничења за мобилност током марта месеца 2020. године, док је у Бугарској 2.03.2020. године државни празник и тај дан не може бити обухваћен мобилношћу;
− у складу са анализом годишњих календара и предлогом оцењивача пројектног предлога, усвојен је предлог да се мобилност одвија од 8.03. до 21.03.2020. године, а да 8.03. и 21.03.2020. буду дан одласка, односно дан повратка са мобилности;
− са обе стране су предложене и особе за пружање свих видова подршке у активностима везаним за наставу (Јорданка Николова из Пазарџика и Весна Ристић из Ниша), као и подршку током ваннаставних активности (Кристина Христова из Пазарџика и новоизабрани наставник уместо библиотекара из Ниша).
Учесници састанка су изразили обострано задовољство пријатељском атмосфером и квалитетом рада, оствреним током састанка.

Контакт особа
С.Манић

 


Представљамо партнерску школу Професионална гимназија за хемијске и прехрамбене технологије – Пазарџик

Category : ерасмус

Представљамо партнерску школу
Професионална гимназија за хемијске и прехрамбене технологије – Пазарџик

Током шездесетих година двадесетог века, у Бугарској долази до брзог индустријског развоја. Ово доводи и до повећања производње целулозе, хемицелулозе и картонске амбалаже. У Пазарџику се гради нова велика фабрика “Тракија Папир”. Нове машине и опрема захтевају квалификоване руковаоце. За ту сврху се 1968. у Пазарџику отвара Техничка школа са три занимања: “Производња целулозе, папира и картона”,”Одржавање машина и опреме” и “Одржавање електричних инсталација.” Именовани су први наставници и особље, док школа нема своју зграду и са привременом дозволом користи нову зграду садашње школе “Г.Брегов”. Следеће године школа се сели у зграду бивше јеврејске школе у центру града. Зграда има 7 учионица и малу теретану. Са ширењем школе, почиње рад у две смене, при чему се због покретања вечерње школе, радно време одвија до 20 часова. Са повећањем броја часова, именује се и заменик директора за образовање. Производна пракса се обавља у локалним предузећима. Ученици добијају плату за свој рад на одређеним производним линијама, а наставници су били стимулисани премијама. Ученици и наставници активно учествују у специјализованим бригадама, именованим од стране Министарства хемијске индустрије (брање ружа – важна сировина за козметичку и хемијску индустрију). Радило се од раног јутра, а завршавало пре поднева. Осамдесетих година уводе се рачунари у наставу математике и информатике, а затим су постепено налазили примену у другим предметима.
Главни приоритет управе школе је био изградња нове школске зграде. Већ 1972. године започети су разговори у Пазарџику са локалном управом и на нивоу државе у Софији, са циљем да школа прерасте у стручну школу-техникум и да се започне са изградњом школске зграде у оквиру фабрике целулозе. За кратко време је школа прерасла у техникум, а са отварањем смера за производе од гуме и пластике, постаје и техникум за хемијску индустрију. Нова школска зграда је започета 1985. године, а средином 1989. следи и дозвола за коришћење. Пренос опреме и намештаја завршава се до краја текуће године, а настава је почела у другом полугодишту школске 1989.-90. године.
Данас Професионална гимназија за хемијске и прехрамбене технологије у Пазарџику, школује ученике на четворогодишњим курсевима из следећих области:
– технологија целулозе, папира и амбалаже;
– технологија фармацеутских и парфимеријско-козметичких производа;
– контрола квалитета и безбедности хране и пића;
– организација туризма и слободног времена.
Школа је опремљена савременом опремом за све видове наставе, наставу изводи квалификовано и високо мотивисано особље у складу са најсавременијим педагошким стандардима, део практичне наставе се одвија у савременим индустријским погонима бројних социјалних партнера, а све време у фокусу свих активности школе је добробит ученика и њихових породица.

 
https://pghht.weebly.com/    –  сајт ПГХХТ
https://pghht.weebly.com/1045108210801087.html – колектив школе
https://pghht.weebly.com/1043107210831077108810801103.html – галерија фотографија

 


Обавештење о продужетку зимског распуста

Обавештење

Зимски распуст је одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја продужен до 21.02.2020.године.

 Први наставни дан је понедељак, 24.02.2020.године.

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА: други и четврти разред

ПОПОДНЕВНА СМЕНА: први и трећи разред

 


Претраживање сајта (ћирилицом)

Реч директора

мр Тања Микић Николић, директор

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ