ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКАТ – УЈЕДИЊЕНИ У ЗНАЊУ – У НОВИМ УСЛОВИМА

На велику жалост ученика и особља Школе, пут у Пазарџик је отказан. Отказивање је условљено чињеницом да је објављена епидемија грипа у Бугарској само два дана пре поласка,  а  након тога су забрањена и сва путовања у иностранство због опасности од инфекције коронавирусом.

У условима ванредног стања, као и након завршетка истог, контакти нису прекинути, а одржана је и видео – конференција са представницима Националне агенције „Темпус“ и саветником за школски пројекат. Циљ ових активности био је остваривање могућности за наставак истог пројекта. Европска унија препоручује наставак започетих пројеката, али уз сагласност партнера, као и њихових података у новим условима.

Прехрамбено – хемијска школа има две могућности. Једна од њих је да поднесе Захтев за продужење пројекта до 31. 07. 2020, како би се тиме продужио и Уговор који истиче 01. 09. 2021. године. Да би све ово било могуће, потребно је најпре прибавити мишљење партнера, добити потребне податке и реализовати завршне консултације са саветником за поменути пројекат. Уколико услови не буду испуњени, а „виша сила“ диктира дугачији ток планирања и сагледавања исхода пројекта,  друга могућност која се намеће Прехрамбено – хемијској школи је да поднесе и Захтев за прекид пројекта до 31. 07. 2020. Пројекат ће и у том случају бити сматран завршеним до тренутне фазе реализације.

Школа се нада да ће бугарска Професионална гимназија за прехрамбене и хемијске текнологије, наша партнерска школа из Пазарџика,  упутити објављивање најављене мобилности током наредне школске године и обрадовати ученике и особље Школе.

.


Поводом националног празника – дана ослобођења Бугарске од отоманског ропства

Данашњи дан посветили смо нашим пријатељима, партнерској школи ПГХХТ из Пазарџика. Поводом националног празника – дана ослобођења Бугарске од отоманског ропства организовали смо час историје посвећен културном, економском и историјском значају Бугарске. Отбелязахме 3 март и в ПХШ 
Честит празник България

 


Видео састанак са представницима партнерске школе, у оквиру реализације Еразмус+ пројекта Уједињени у знању

Category : ерасмус

 

Видео састанак са представницима партнерске школе,у оквиру реализације Еразмус+ пројекта Уједињени у знању

У циљу ближег упознавања представника две школе и даљег прецизирања активности у реализацији заједничког пројекта Уједињени у знању, а у складу са самим предлогом пројекта, у четвртак 26.09.2019. године, одржан је видео састанак представника школа учесница пројекта. У ту сврху су коришћени Скајп налози школа.
План рада током састанка је такође унапред предложен у самом предлогу пројекта, а обухватао је:
-међусобно упознавање представника школа;
-анализу годишњих календара рада школа за текућу школску годину;
-прелиминарни договор о термину мобилности ученика и особља Прехрамбено-хемиске школе из Ниша и
-предлог особа за наставну подршку и ваннаставну подршку током мобилности, испред обе школа.
Састанак је започет у 10 часова по унапред утврђеном договору контакт особа обе стране, у присуству Тање Микић Николић, директорке Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, Тодора Џамбова, директора Професионалне гимназије за хемиске и прехрамбене технологије у Пазарџику, Недјалке Стамболиеве, заменика директора школе из Пазарџика за питања наставе, Кристине Христове, контакт особе из школе из Пазарџика, Весне Ристић, организатора практичне наставе у нишкој школи и Славише Манића, контакт особе из Ниша.
− међусобно упознавање представника школа протекло је без икаквих проблема због сличности између Српског и Бугарског језика, уз повремену употребу Енглеског језика од стране учесника састанка у циљу разјашњавања малих неразумевања;
− анализа годишњих календара рада школа за текућу школску годину показала је да за школу из Ниша нема никаквих ограничења за мобилност током марта месеца 2020. године, док је у Бугарској 2.03.2020. године државни празник и тај дан не може бити обухваћен мобилношћу;
− у складу са анализом годишњих календара и предлогом оцењивача пројектног предлога, усвојен је предлог да се мобилност одвија од 8.03. до 21.03.2020. године, а да 8.03. и 21.03.2020. буду дан одласка, односно дан повратка са мобилности;
− са обе стране су предложене и особе за пружање свих видова подршке у активностима везаним за наставу (Јорданка Николова из Пазарџика и Весна Ристић из Ниша), као и подршку током ваннаставних активности (Кристина Христова из Пазарџика и новоизабрани наставник уместо библиотекара из Ниша).
Учесници састанка су изразили обострано задовољство пријатељском атмосфером и квалитетом рада, оствреним током састанка.

Контакт особа
С.Манић

 


Представљамо партнерску школу Професионална гимназија за хемијске и прехрамбене технологије – Пазарџик

Category : ерасмус

Представљамо партнерску школу
Професионална гимназија за хемијске и прехрамбене технологије – Пазарџик

Током шездесетих година двадесетог века, у Бугарској долази до брзог индустријског развоја. Ово доводи и до повећања производње целулозе, хемицелулозе и картонске амбалаже. У Пазарџику се гради нова велика фабрика “Тракија Папир”. Нове машине и опрема захтевају квалификоване руковаоце. За ту сврху се 1968. у Пазарџику отвара Техничка школа са три занимања: “Производња целулозе, папира и картона”,”Одржавање машина и опреме” и “Одржавање електричних инсталација.” Именовани су први наставници и особље, док школа нема своју зграду и са привременом дозволом користи нову зграду садашње школе “Г.Брегов”. Следеће године школа се сели у зграду бивше јеврејске школе у центру града. Зграда има 7 учионица и малу теретану. Са ширењем школе, почиње рад у две смене, при чему се због покретања вечерње школе, радно време одвија до 20 часова. Са повећањем броја часова, именује се и заменик директора за образовање. Производна пракса се обавља у локалним предузећима. Ученици добијају плату за свој рад на одређеним производним линијама, а наставници су били стимулисани премијама. Ученици и наставници активно учествују у специјализованим бригадама, именованим од стране Министарства хемијске индустрије (брање ружа – важна сировина за козметичку и хемијску индустрију). Радило се од раног јутра, а завршавало пре поднева. Осамдесетих година уводе се рачунари у наставу математике и информатике, а затим су постепено налазили примену у другим предметима.
Главни приоритет управе школе је био изградња нове школске зграде. Већ 1972. године започети су разговори у Пазарџику са локалном управом и на нивоу државе у Софији, са циљем да школа прерасте у стручну школу-техникум и да се започне са изградњом школске зграде у оквиру фабрике целулозе. За кратко време је школа прерасла у техникум, а са отварањем смера за производе од гуме и пластике, постаје и техникум за хемијску индустрију. Нова школска зграда је започета 1985. године, а средином 1989. следи и дозвола за коришћење. Пренос опреме и намештаја завршава се до краја текуће године, а настава је почела у другом полугодишту школске 1989.-90. године.
Данас Професионална гимназија за хемијске и прехрамбене технологије у Пазарџику, школује ученике на четворогодишњим курсевима из следећих области:
– технологија целулозе, папира и амбалаже;
– технологија фармацеутских и парфимеријско-козметичких производа;
– контрола квалитета и безбедности хране и пића;
– организација туризма и слободног времена.
Школа је опремљена савременом опремом за све видове наставе, наставу изводи квалификовано и високо мотивисано особље у складу са најсавременијим педагошким стандардима, део практичне наставе се одвија у савременим индустријским погонима бројних социјалних партнера, а све време у фокусу свих активности школе је добробит ученика и њихових породица.

 
https://pghht.weebly.com/    –  сајт ПГХХТ
https://pghht.weebly.com/1045108210801087.html – колектив школе
https://pghht.weebly.com/1043107210831077108810801103.html – галерија фотографија

 


Посета Професионалној гимназији за хемијску и прехрамбену технологију у Пазарџику у оквиру Еразмус + пројекта

Делегација Прехрамбено – хемијске школе из Ниша је боравила у Бугарској током овог месеца у оквиру реализације пројекта “Уједињени у знању”, финансираног од стране Европске уније кроз програм Еразмус +, одобреног од стране ТЕМПУС фондације. Захваљујемо се управи школе ПГХХТ на условима за ефикасан и марљив рад, као и на гостољубивости и љубазности које су нас пратиле током боравка у Пазарџику.

 

Пријатељски дочек

Заједнички рад на детаљима пројекта


Aктивности у спровођењу пројекта “Уједињени у знању“ током новембра месеца 2019.

Category : ерасмус

Радна група је током новембра 2019. године имала више активности које су биле усмерене на завршавање процеса избора ученика и наставника за учествовање у мобилности, као важног корака у спровођењу пројекта. Осим састанака који су се одвијали према утврђеном распореду ,у договореним терминима радна група је у циљу што боље информисаности ученика и родитеља о условима мобилности и спровођења пројекта ,након објављивања конкурса обавила више консултација са одељењским старешинама .

Дана 14.11.2019.године у 19 часова професор Славиша Манић је одржао јавни час за заинтересоване ученике и њихове родитеље,у вези са свим аспектима пројекта и условима за мобилност. Родиtељи су на тај начин могли да се у потпуности информишу о условима конкурса, пријављивању и свим детаљима везаним за активности које ће се обављати током пројекта  „Уједињени у знању“.

Наредне активности биле су везане за прикупљање пријава за конкурс,а 25. и 27.11.2019. посебно именоване комисије су прегледале пристиглу документацију и извршиле рангирање кандидата пријављених из редова наставника и ученика.На основу утврђених критеријума  формиране су и објављене прелиминарне ранг листе у претходно припремљеној форми  табеле.

На конкурс за ученике пристигле су 24 пријаве, све су имале потребне податке и на основу тога израђена је ранг листа кандидата .Одлучено је да 7 најбоље рангираних кандидата учествује у реализацији пројекта „Уједињени у знању“.У резервном саставу екипе наћи ће се још пет ученика који су следећи на ранг листи. Ранг листа је објављена 27.11.2019. године на огласној табли за ученике и наставнике.

На конкурс за избор наставника пријављен је један кандидат који је истовремено задовољавао услове конкурса .Одлучено је да професор Славиша Манић буде учесник мобилности у оквиру пројекта“ Уједињени у знању“ који  финансира програм ЕРАЗМУС+.ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКАТ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Category : ерасмус

УЈЕДИЊЕНИ У ЗНАЊУ 

                             Стратешки општи циљ развоја наше школе је стварање школе по мери ученика. Школа има преко 80 година искуства у раду као средња стручна школа, а запослени у школи имају добре квалификације, јаку жељу за стручним усавршавањем и преношењем стручних знања и посвећени су послу.

                             Прехрамбено-хемијска школа учествовала је у више градских, регионалних и републичких пројеката. Успешно сарађује са свим релевантним установама, као што су: Локална самоуправа, Привредна комора, Министарство просвете , Заједнице средњих стручних школа у Србији и социјални партнери (51 производно предузеће у којима ученици обављају праксу). Имамо искуство у међународним пројектима : ЦАРДСЕко школа, Једнаке шансе у образовању.

                             Пројекат предвиђа мобилност Директора школе, организатора практичне наставе, једног наставника ужестручних предмета и  групе од седам ученика током две недеље у партнерској школи Професионална гимназија за хемијске и прехрамбене технологије (https://pghht.weebly.com) у граду Пазарџику у Бугарској. Мобилност ће бити обављена у периоду од 08 – 21. 03. 2020. Сама мобилност захтева опсежан припремни период, а након мобилности следи објављивање и вредновање резултата пројекта кроз низ завршних активности. Сви трошкови учесника мобилности у вези са пројектом у потпуности су покривени средствима која обезбеђује Еразмус+ програм Европске уније.

                             Области рада Школе које би требало унапредити кроз пројекат су:

– европска димензија школе;

 

– побољшање језичких компетенција ученика, упознавање ученика са другим културама и европским  

  моделима практичне наставе;

 

– приближавање руковођења и управљања школом европским стандардима;

 

– приближавање организације практичне наставе и извођења практичне наставе европским моделима.

 

                             Од стране ученика  планирамо мобилност најмање једног ученика из сваког образовног профила Школе, а укупно седморо .Током мобилности ученици ће обављати практичну наставу из области Технологије целулозе, Технологије фармацеутско-козметичких производа, Контроле квалитета хране и Производње хлеба и других тестенина, а у индустријским погонима и радионицама и другим просторијама партнерске школе. Ученици ће стечена знања и искуства кроз пројекат уградити у свој професионални развој, у даље активности Ученичког парламента, а биће мотивисани да подстакну другове, ученике Школе, да и сами учествују у следећим циклусима мобилности, као и да  преносе искуства и знања стечена при практичној настави, а која је у складу са европским стандардима. За ученике ће од великог значаја бити упознавање новог  језика и културе, као и индустријских  потенцијала и могућности запошљавања у земљама Европске уније.

                             Од стране особља Школе, планирамо мобилност Директора школе, организатора практичне наставе и наставника стручних предмета. Директор и организатор практичне наставе су једине особе са наведеним функцијама међу особљем, тако да не подлежу селекцији, а предложени су за мобилност због стратешког значаја њихових функција за даљи развој Школе, како у државним, тако и ширим оквирима (унапређење управљања школом, додатно приближавање практичне наставе европским стандардима дуалног образовања, унапређење и даљи развој низа компетенција ученика кроз активности практичне наставе). Директор школе ће током мобилности посматрати и анализирати праћење рада стручних органа Школе и план стручног усавршавања запослених, као  и праћење реализације плана стручног усавршавања. Описане активности имају за циљ да приближе руковођење и управљање Школом европским стандардима. Организатор практичне наставе ће током мобилности упознати начин рада појединаца  или служби ангажованих на организацији практичне наставе, посебно изван Школе  али и у школским просторијама и радионицама, са посебним нагласком на проналажење  нових социјалних партнера и одржавање и квалитативно  побољшање  сарадње са постојећим социјалним партнерима. Циљ наведених  активности је  приближавање  организације  практичне наставе европским моделима и стандардима. Наставник стручних предмета ће током мобилности упознати и пратити начин извођења практичне наставе у погонима социјалних партнера и у просторијама партнерске школе, са посебним освртом на методе рада које се могу сматрати иновативним. Описане активности треба да омогуће  даљи развој професионалних способности наставника на пољу практичне наставе, а кроз пренос искуства осталим члановима колектива,  свакако и даље подизање нивоа квалитета практичне наставе у нашој школи.

                             Све наведене активности ће донети нова знања и искуства  ученицима и запосленим. Тако ће се кроз трансфер знања у Прехрамбено-хемијској школи обезбедити унапређивање  квалитета наставе, управљање  Школом и сарадње са социјалним партнерима. Тежимо остваривању стратешког циља –  школе по мери ученика , а  који су спремни и  за укључивање у производни процес и за самозапошљавање. Планирамо дугорочну међународну сарадњу кроз размену наставника, ненаставног особља и ученика са партнерским школама, институцијама, компанијама и малим предузећима. Наведене активности ће омогућити остваривање мисије  и визије Прехрамбено-хемијске школе.

                                Посебна радна група комисије за спровођење пројекта, Уједињени у знању, предвидела је процедуру и критеријуме  за избор ученика и једног наставника, који ће учествовати у мобилности. Процедура ће бити спроведена  у планираним  роковима и у складу са предвиђеним критеријумима, а уз асистенцију одељењских старешина и осталих чланова комисије за спровођење пројекта. Детаљи процедуре и критеријуме за избор учесника мобилности биће објављени у интерним конкурсима Школе.

                                Свим учесницима мобилности биће обезбеђен низ припремних активности, почев  од интеркултуралних припрема кроз јавне часове, а које ће реализовати наставници историје уз  асистенцију учесника мобилности, преко лингвистичких припрема из бугарског језика обављених у виду интернет курса, а  у трајању од најмање пет часова током седмице, сваког радног дана најмање један час, узевши у обзир блискост два језика. Интернет страница за лингвистичку припрему налази се на адреси http://www.goethe-verlag.com/book2/SR/SRBG/SRBG002.HTM.

                                Евентуални ризици у путу и током боравка биће покривени  међународним путним осигурањем. Алтернативни превоз за случај квара примарног превозног средства биће обезбеђен од стране контакт особе школе која прима мобилност. Током пута ће  се комуникација  на релацији особа за контакт школе, а  која прима мобилност,  и особља на мобилности обављати путем Вибера. Превенције ризика у самом месту мобилности обављаће се на основу препорука и сугестија локалне особе за подршку у ваннаставним активностима. Контакти на дневном нивоу између две особе за контакт омогућиће реалну процену општег нивоа припремљености за мобилност. Школа домаћин ће према свом плану организовати боравак учесника мобилности и припремити своје  ученике и наставнике за предвиђену сарадњу  ради остваривања циљева пројекта.

                                Циљну групу пројектних активности пре свега чине остали ученици и особље наше школе, којима је неопходно пренети искуства и знања стечена током мобилности. Изван наше организације су циљна група ученика, наставника и директора школа  у региону, као  и социјални партнери школе. У циљу дељења стечених искустава и представљања другачијих модела рада школа, предвиђамо најмање једну презентацију пројектних активности и резултата за све заинтересоване школе у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању, у Нишу и Пазарџику. По потреби, реализоваће се и додатне презентације. Предвиђамо најмање један јавни час у просторијама Школе за заинтересоване социјалне партнере у вези са пројектним активностима, а по потреби и више.Такође, презентације пројектних активности биће објављене и на сајтовима партнерских школа и тако доступне широј  јавности. Те презентације, у циљу промоције школа, биће прослеђене на адресе електронске поште свих тренутних и потенцијалних социјалних партнера двеју школа. Наведене активности дисеминације одвијаће се током априла, маја и јуна 2020. године. У дисеминационој  фази пројекта биће употребљена и платформа eTwinning за представљање детаља пројекта просветној јавности. На тај начин ће бити омогућена размена искустава и утисака  са ширим кругом просветних радника. Осим представљања детаља пројекта, особе задужене за контакт испред двеју школа, започеће на својим еTwinning налозима, између осталог,  и дискусију на тему нових идеја за следеће циклусе мобилности.

 

 


Претраживање сајта (ћирилицом)

Реч директора

мр Тања Микић Николић, директор

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ