Информатор о раду

Информатор о раду садржи основне информације о Прехрамбено-хемијској школи у Нишу, организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Школе у оквиру надлежности које има.

Информатор о раду Школе сачињен је у складу са Изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног заначаја и Упутсвом за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти.

Информатор о раду објављује се у електронском и машински читљивом облику у оквиру Јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

https://informator.poverenik.rs/informator?org=QwTZiyJRuWWjeS6KP


Реч директора

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ