За 2018/2019. школску годину

 

Термини за матурски испит 2018/2019. године

 

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Питања за практичан рад
Загађивање и заштита тла Загађивање и заштита воде Загађивање и заштита ваздуха
Прерада и одлагање чврстог отпада Прерада и одлагање отпадних вода  

 

Питања за матурски испит
Математика Општа и неорганска хемија Органска хемија
Физичка хемија Машине, апарати и операције Хемијска технологија
Загађивање и заштита тла Загађивање и заштита воде Загађивање и заштита ваздуха
Прерада и одлагање чврстог отпада Прерада и одлагање отпадних вода Физичка хемија 3. р

 

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Питања за практичан рад
Технологија фармацеутских производа Аутоматска контрола процеса Контрола квалитета сировина и производа

 

Питања за матурски испит
Математика Органска хемија Физичка хемија
Машине, апарати и операције Сировине за фармацеутске производе Биохемија
Микробиологија Технологија фармацеутских производа Аутоматска контрола процеса
Контрола квалитета сировина и производа Испитна питања из опште и неорганске хемије  

 

ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

Питања за практичан рад
Теме за матурски и практични рад

 

Питања за матурски испит
Математика Аналитичка хемија Биологија

Биологија – допуна

Физичка хемија Физика Хемија