Aктивности у спровођењу пројекта “Уједињени у знању“ током новембра месеца 2019.

Category : ерасмус

Радна група је током новембра 2019. године имала више активности које су биле усмерене на завршавање процеса избора ученика и наставника за учествовање у мобилности, као важног корака у спровођењу пројекта. Осим састанака који су се одвијали према утврђеном распореду ,у договореним терминима радна група је у циљу што боље информисаности ученика и родитеља о условима мобилности и спровођења пројекта ,након објављивања конкурса обавила више консултација са одељењским старешинама .

Дана 14.11.2019.године у 19 часова професор Славиша Манић је одржао јавни час за заинтересоване ученике и њихове родитеље,у вези са свим аспектима пројекта и условима за мобилност. Родиtељи су на тај начин могли да се у потпуности информишу о условима конкурса, пријављивању и свим детаљима везаним за активности које ће се обављати током пројекта  „Уједињени у знању“.

Наредне активности биле су везане за прикупљање пријава за конкурс,а 25. и 27.11.2019. посебно именоване комисије су прегледале пристиглу документацију и извршиле рангирање кандидата пријављених из редова наставника и ученика.На основу утврђених критеријума  формиране су и објављене прелиминарне ранг листе у претходно припремљеној форми  табеле.

На конкурс за ученике пристигле су 24 пријаве, све су имале потребне податке и на основу тога израђена је ранг листа кандидата .Одлучено је да 7 најбоље рангираних кандидата учествује у реализацији пројекта „Уједињени у знању“.У резервном саставу екипе наћи ће се још пет ученика који су следећи на ранг листи. Ранг листа је објављена 27.11.2019. године на огласној табли за ученике и наставнике.

На конкурс за избор наставника пријављен је један кандидат који је истовремено задовољавао услове конкурса .Одлучено је да професор Славиша Манић буде учесник мобилности у оквиру пројекта“ Уједињени у знању“ који  финансира програм ЕРАЗМУС+.


Реч директора

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ