ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА и КЊИЖЕВНОСТИ

Пољопривреда, производња и прерада хране

Прехрамбени техничар

Пекар

Месар

Хемија, неметали и графичарство

– ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ

Изборни предмет:

1. Аналитичка хемија

2. Инструментална анализа

3. Хемијска технологија

4. Електролитичке методе

Матурски практичан рад:

1. Испитивања у технолошкој производњи

2. Хемијска технологија

 
– ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

 

– ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изборни предмет:

1. Математика

2. Општа и неорганска хемија

3. Органска хемија

4. Физичка хемија

 
 
 
 
 
 

 

Матурски практичан рад:

1. Загађивање и заштита тла

2. Загађивање и заштита воде

3. Загађивање и заштита ваздуха

4. Прерада и одлагање чврстог отпада

5. Прерада и одлагање отпадних вода

 


Реч директора

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ