Заштита података о личности

Правилник о заштити података

Душица Милојић – лице за заштиту података о личности у школи

ул.Генерала Милојка Лешјанина бр.23 Ниш

тел.: 018 245-645     Имејл:  sekretar@phsnis.edu.rs