Прехрамбено-хемијска школа је једна од најстаријих средњих стручних школа у граду. Основана је 1935/1936. школске године под називом ,,Прва стручна продужена школа” а настала је реорганизацијом дотадашњих занатских школа у Нишу.

У току другог светског рата школа није радила, а од школске 1946/1947. наставља свој рад под називом ,,Стручна школа у индустрији и занатству”.

Од 1956. године ради као Мешовита школа ученика у привреди. Од 1972. године формира се Центар за образовање кадрова за занатсво, индустрију и комуналну привреду у оквиру кога функционише Мешовита школа за ученике у привреди.

Од школске 1978/1979. годину у Центру је дошло до реорганизације и формиране су две основне организације са радном заједницом: ООУР за прву фазу усмереног образовања ,, Ратко Павловић” и ООУР за другу фазу усмереног образовања ,,Филип Кљајић”.

Године 1987. дошло је до издвајања ООУР за прву фазу из Центра и конституисања Школе као РО – школа прехрамбене, кожарске и хемијско-технолошке струке ,,Ратко Павловић”. Од 1997. године школа постоји под називом Прехрамбено-хемијска ,,Ратко Павловић” да би од 2002. године променила назив у ,,Прехрамбено-хемијска школа”.

 


Претраживање сајта (ћирилицом)

Реч директора

мр Тања Микић Николић, директор

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ