мр Тања Микић Николић, директор

Инвестиција у применљиво и ефикасно знање од виталног je значаја за темпо развоја сваког друштва. Живимо са визијом бољег и напреднијег друштва и система здравих вредности, у којем је потребно да сваки појединац нађе своје место у процесу личног сазревања, кроз адекватно образовање и васпитање. Кроз рад и деловање сваког појединца у нашем друштву, а кроз синергију заједничких напора можемо бити катализатор ширих промена. Потребно је да унапредимо себе да би унапредили нашу породицу. Када унапредимо функционисање породице, аутоматски унапређујемо и друштво у целини. Темељним приступом процесу образовања и васпитања, омогућили смо нашим ученицима да познају стандарде које пред њих поставља тржиште рада, али смо омогућили и довољно општег и уже стручног образовања оним ученицима који сваког октобра уписују одабране факултете и високе школе.

Наши ученици знају да одговоре на изазове тржишта рада. Њихово знање је примећено и током студирања, али и док бране своје дипломске и мастер радове.

Родитељи наших ученика знају да су њихова деца већи део дана у Прехрамбено хемијској школи сигурна и у безбедном окружењу. Знају да је кроз квалитетан приступ сваком ученику пружена максимална подршка у процесу учења, припреме за такмичења, као и кроз широк избор различитих ваннаставних активности.   

Наши наставници кроз унапређен и квалитетан приступ наставном процесу негују систем вредности у коме се препознају, промовишу и унапређују потенцијали и резултати сваког ученика понаособ, али и колектива у целини.

Наш циљ је да снажно делујемо на процес унапређивања непрекидног стицања знања, на важност образовања и васпитања применом савремених метода, као и да изграђујемо чврсте и квалитетне везе са компанијама које нам пружају подршку у раду.

Мењајући себе, бићемо способни да мењамо свет око нас.