Хемијски лаборант

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ – ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ

Трајање образовања:  четири године          NINISP4F02S

 

На радном месту узоркује, припрема и изводи лабораторијске анализе, поштује стандарде квалитета и врши контролу процеса. Припрема калкулације и извештаје о производњи и развија правилан однос према сарадницима, странкама и околини.
Хемијски лаборанти се запошљавају у научно-истраживачкој делатности, у лабораториjaма хемијске, фармацеутске и прехрамбене индустрије. Школовање на овом образовном профилу је одлична основа за упис на факултет природних наука, Технолошки факултет, Пољопривредни факултет и друге.