ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ПЕКАР

 

Трајање образовања:  три године          NINISP3A23S

Ученик који стекне диплому пекара оспособљен је за производњу хлеба, пецива, колача и тестенина, за рад на машинама и уређајима који се користе у пекарству. Оспособљени су за примену прописа којима се регулише производња, промет и квалитет пекарских, посластичарских производа и тестенина.
Образовни профил је карактеристичан по развијању предузетничке способности код ученика и развијању еколошке свести. Упознавање са прописима безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и важности њиховог доследног поштовања су само неки од важних сегмената приликом школовања ученика на овом трогодишњем образовном профилу.
Покретање самосталног бизниса кроз отварање сопствене пекаре. Могућност наставка школовања кроз доквалификацију и специјализацију.