ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

 

Трајање образовања:  четири године          NINISP4A10S

Посао прехрамбеног техничара је да контролише квалитет сировина и финалних производа у технолошким лабораторијама (испитивање микробиолошких, биохемијских, хемијских особина и др.).
Надгледа технолошке процесе чишћења, прања, љуштења, конзервирања, ферментирања, дестилисања, пастеризовања хране. Организује пријем, чување и паковање прехрамбених сировина, као и рад производних линија у преради намирница (млека, воћа, поврћа, брашна, шећера, кондитора…). Ради у затвореном простору.
Наставак школовања на високим струковним школама и факултетима.