Као стручна школа. Прехрамбено-хемијска школа Ниш омогућава стицање свих врста знања (теоријских и практичних) која ученицима одговарајућих смерова обезбеђују директно укључење у процес рада (запошљавање) и добру основу за наставак школовања (основне студије или специјализација).

Ученицима се кроз теоријска предавања и у лабораторијском окружењу омогућавају сазнања о:

  • просторно-временској парадигми цивилизације и света у коме живимо (историја, географија, ликовна култура, музичка уметност),
  • начину складног изражавања мисли и идеја на српском и страном језику кроз проучавање морфолигије, семантике и дела реномираних стваралаца (српски језик, енглески језик) у нивоу који је одговарајући за средњу стручну школу,
  • природним процесима (контролисаним појавама) и њиховим законитостима са освртом на њихову примену у производњи и процесима рада (хемија, физика, физичка хемија, биологија, микробиологија, итд.),
  • развоју логичког размишљања и правилном извођењу закључака и доношењу судова на основу чињеница (математика, филозофија)
  • коришћењу информатичких технологија које су неизоставни пратилац у свим областима живота и рада (рачунарство и информатика),
  • апаратима и инструментима који се користе како у процесу производње тако и у контроли квалитета.

Претраживање сајта (ћирилицом)

Реч директора

мр Тања Микић Николић, директор

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ