Као стручна школа. Прехрамбено-хемијска школа Ниш омогућава стицање свих врста знања (теоријских и практичних) која ученицима одговарајућих смерова обезбеђују директно укључење у процес рада (запошљавање) и добру основу за наставак школовања (основне студије или специјализација).

Ученицима се кроз теоријска предавања и у лабораторијском окружењу омогућавају сазнања о:

  • просторно-временској парадигми цивилизације и света у коме живимо (историја, географија, ликовна култура, музичка уметност),
  • начину складног изражавања мисли и идеја на српском и страном језику кроз проучавање морфолигије, семантике и дела реномираних стваралаца (српски језик, енглески језик) у нивоу који је одговарајући за средњу стручну школу,
  • природним процесима (контролисаним појавама) и њиховим законитостима са освртом на њихову примену у производњи и процесима рада (хемија, физика, физичка хемија, биологија, микробиологија, итд.),
  • развоју логичког размишљања и правилном извођењу закључака и доношењу судова на основу чињеница (математика, филозофија)
  • коришћењу информатичких технологија које су неизоставни пратилац у свим областима живота и рада (рачунарство и информатика),
  • апаратима и инструментима који се користе како у процесу производње тако и у контроли квалитета.

Реч директора

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ