ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ – ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Трајање образовања:  четири године          NINISP4F35S    

 

Посао Техничара за хемијску и фармацеутску технологију је да планира и организује рад,прати и контролише процес производње, врши контролу квалитета процеса производње, врши складиштење сировина, полупроизвода и готових производа и примењује мере безбедности и здравља на раду и заштита животне средине.

Зашто техничар за хемијску и фармацеутску технологију?
Динамична настава, одлична општа и стручна практично примењива знања. Стеченим знањем лако до посла или уписа на факултет!