ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ – ТЕХНИЧАР ЗА ОПЕРАТИВНУ ФОРЕНЗИКУ

Трајање образовања:  четири године         NINISP4F45S

 

На радном месту узоркује, припрема и изводи лабораторијске анализе, поштује стандарде квалитета и врши контролу процеса. Припрема и врши узимње узорака на терену.
Теничари за оперативну форензику се запошљавају у научно-истраживачкој делатности. Школовање на овом образовном профилу је одлична основа за упис на факултет природних наука.

Посао техничара за оперативну форензику је да израђује и анализира документацију са места догађаја. Такође учествује у лабораторијским испитивањима. И наравно на самом крају учествује у обради добијених резултата.