.

У складу са препорукама надлежних установа и органа, директор Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, доноси следећу

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЗАШТИТЕ од Сovid 19

У циљу превенције ширења вируса Сovid 19, појачати  хигијенски надзор у објекту Прехрамбено-хемијске школе у Нишу (даље: Школа), уз примену  мера физичког дистанцирања и мера дезинфекције, као кључних у спровођењу мера заштите, а у циљу обезбеђивања услова за безбедно одвијање пословних активности.

 1. У том смислу је потребно применити следеће:
 • Пре почетка рада,потребно је спровести прање,чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија;
 • Обезбедити довољне количине личне заштитне опреме( маске и рукавице за све запослене),средстава и прибор  за прање и дезинфекцију руку, као и остала дезинфекциона средства;
 • Испред свих  улаза у објекат поставити дезобаријере;
 • Увести обавезну дезинфекцију руку приликом уласка у објекат,
 • Упутити ученике на прање руку након уласка у објекат;
 • Обезбедити канте са педалом и обавезним улошком кесе за одлагање инфективног отпада (маске, рукавице и др.)
 • Поставити на видним местима обавештење да је потребно да ученици, родитељи/други законски заступници и друге странке задржавају међусобну удаљеност од 2 метра (Упутство);
 • Директор Школе ће при планирању организације рада водити рачуна о  свим запосленима, хроничним  болестима радника, поштовању физичке дистанце, броју особа у истом простору, обезбеђивању средстава за дезинфекцију, заштитне опреме, сви запослени треба да имају обављен законски обавезан санитарни преглед код надлежне институције,сви запослени који су имали потврђен случај Сovid 19 или имали директан контакт са потврђеним случајем Сovid 19, потребно је да се након истека кућне изолације од 14 дана тестирају на нови корона вирус SARS-CoV-2 и врате на посао уколико је резултат теста негативан;
 • Едуковати све запослене о обавези праћења сопственог здравственог стања и запосленог код кога су се испољили симптоми болести (повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах удаљити са радног места, дати савет да се одмах без одлагања  јави изабраном лекару. У ситуацији постојања сумње директор је обавезан да обавести епидемиолога Завода за јавно здравље Ниш;
 • У случају потврде COVID 19 инфекције, простор у коме је особа боравила не користити. Отворити спољна врата и прозоре да би се простор проветрио. Пре чишћења простора сачекати бар 24 сата. Детаљно опрати и дезинфиковати простор, површине, прибор, опрему и др.,наменским дезинфекционим средствима у складу са упутством прозвођача уз обавезно коришћење личне заштитне опреме;
 • При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у складу са упутством произвођача, прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја ученика и не смеју се примењивати у непосредној близини ученика, како би се избегло евентуално дисање испарења, просторије проветравати више пута у току дана, два пута у току дана празнити канте за смеће, посебно водити рачуна о кантама где се одлаже инфективно смеће(маске, рукавице).
 • Приликом производње и продаје пецива,потребно је строго се придржавати принципа добре хигијенске праксе у припреми и манипулацији храном. Запослени у школској пекари морају носити маске и рукавице и спроводити мере личне хигијене. Све у складу са HACCP системом;
 • На видним местима  поставити едукативне постере са препорукама о превентивним активностима.

Сви запослени  су у обавези да при уласку у објекат пређу преко постављених дезобаријера за обућу, носе маску, дезинфикују руке, узму рукавице на месту где је предвиђено, торбе се одлажу у просторијама  које се не користе за образовно-васпитни рад, а сопствени мобилни телефон је потребно дезинфиковати при самом уласку.

 1. Упутство за редовне и ванредне ученике, родитеље и друге законске заступнике, странке и посетиоце (у даљем тексту: УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И СТРАНКЕ) :
 • УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И СТРАНКЕ који су у задњих 14 дана имали потврђен случај Сovid 19 или имали директан контакт са потврђеним случајем Сovid 19, не долазе у Школу, комуникацију обављају телефонски, мејлом или преко сајта Школе;
 • УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И СТРАНКЕ пре доласка у школу мере своју телесну температуру и не долазе у Школу уколико им је температура повишена или имају неки од других симптома вирусне инфекције;
 • УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И СТРАНКЕ приликом уласка у школски објекат врше обавезну дезинфекцију руку и обуће;
 • УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И СТРАНКЕ док се налазе у простору Школе, морају
  све време да носе заштитну маску (маска треба да покрива уста и нос) и заштитне рукавице;
 • избегава се руковање и срдачно поздрављање;
 • у контакту са запосленим у Школи обезбедити међусобну дистанцу од најмање 2 метра, односно у канцеларије не улазити без преке потребе а уколико је неопходан улазак онда од запосленог држати одстојање од 2 метра. У канцеларијски простор улази по једна особа

 

3.Одлука о спровођењу мера заштите Сovid 19 и обавештење за родитеље постављени су на свим улазима у објекат, на огласним таблама и на сајту Школе www.phsnis.edu.rs.

 

4.Сходно одлукама и мерама Владе Републике Србије, на основу континуираног праћења епидемиолошке ситуације у земљи и стручне процене републичког кризног штаба и надлежних институција, о потреби и начину додатног ублажавања или друге измене мера, благовремено ће се одлучивати и обавештавати.

 

 1. Ова Одлука са Упутством примењује се од 11.05.2020.године и са Одлуком је упозната ШУ Ниш.

Директор Школе

 

мр Тања Микић Николић,проф.

 

 

 

У складу са препорукама надлежних установа и органа и Одлуке директора Прехрамбено-хемијске школе у Нишу о спровођењу мера заштите Сovid 19, даје се слдеће

Упутство за примену превентивних мера

везано за Korona virus COVID-19 

у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу

Упутство и  препоручене мере  налазе се на улазним вратима и огласним таблама за ученике (редовне и ванредне), родитеље и друге законске заступнике, странке и посетиоце, како би сви били упућени у процедуре превентивних мера Korona virusа и како би смо заједнички деловали  у циљу обезбеђивања услова за здраво и безбедно обављање пословних активности.

Приликом доласка у школски објекат успостављена је следећа процедура која се односи на редовне и ванредне ученике, родитеље и друге законске заступнике, странке и посетиоце (у даљем тексту: УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И СТРАНКЕ) :

 • УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И СТРАНКЕ који су у задњих 14 дана имали потврђен случај Сovid 19 или имали директан контакт са потврђеним случајем Сovid 19, не долазе у Школу, комуникацију обављају телефонски, мејлом или преко сајта Школе;
 • УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И СТРАНКЕ пре доласка у школу мере своју телесну температуру и не долазе у Школу уколико им је температура повишена или имају неки од других симптома вирусне инфекције (кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) ;
 • УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И СТРАНКЕ приликом уласка у школски објекат врше обавезну дезинфекцију руку и обуће;
 • УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И СТРАНКЕ док се налазе у простору Школе, морају све време да носе заштитну маску (маска треба да покрива уста и нос) и заштитне рукавице;
 • избегавати руковање и срдачно поздрављање;
 • у контакту са запосленим у Школи обезбедити међусобну дистанцу од најмање 2 метра, односно у канцеларију запоселног не улазити без преке потребе а уколико је неопходан улазак онда у канцеларијски простор улази по једна особа уз држање прописааног одстојања.

 

УПУТСТВО ОБЈАВЉЕНО 11.05.2020.ГОДИНЕ НА СВИМ УЛАЗИМА И ОГЛАСНИМ МЕСТИМА И НА САЈТУ ШКОЛЕ www.phsnis.edu.rs.

 

Директор Школе

 

мр Тања Микић Николић,проф.

 

 

Прехрамбено-хемијска школа Ниш

11.05.2020.год.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

 

 

Обавештавамо ванредне ученике да је пријава испита за одложени априлски испитни рок од 13.05. до 20.05.2020.године. Испити ће бити организовани у првој недељи јуна, а распоред ће вам бити доступан 25.05.2020.године.

 

Уплата школарине и пријављивање испита врши се уплатом прописаних трошкова на текући рачун школе број 840-1773666-65 код Управе за трезор.

 

Све информације можете добити позивом на број 018 245-645 од 10,00 до 12,00 сваког радног дана почев од 11.05.2020.године.

 

Напомена: Почетком јуна одредићемо време за пријављивање испита за јунски испитни рок који ће бити организован крајем јуна или почетком јула 2020.године.

 

Важно: Приликом доласка у школски објекат неопходно је придржавати се прописаних мера заштите од ширења заразе вирусом Сovid 19, и то:

 • Уколико сте у задњих 14 дана имали потврђен случај Сovid 19 или имали директан контакт са потврђеним случајем Сovid 19, не долазите у Школу, комуникацију обављате телефонски, мејлом или преко сајта Школе;
 • Пре доласка у школу измерите своју телесну температуру и не долазите у Школу уколико Вам је температура повишена или имате неки од других симптома вирусне инфекције ( кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса);
 • Приликом уласка у школски објекат врши се обавезна дезинфекција обуће преласком преко дезобаријере;
 • У школском објекту све време морате да носите заштитну маску (маска треба да покрива уста и нос) и заштитне рукавице,
 • Држати прописану физичку дистанцу, без груписања;
 • Избегавати руковање и срдачно поздрављање;
 • У контакту са запосленим у Школи обезбедити међусобну дистанцу од најмање 2 метра, односно у канцеларије не улазити без преке потребе а уколико је неопходан улазак онда од запосленог држати одстојање од 2 метра. У канцеларијски простор улази по једна особа.

 

ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ ОБЈАВЉЕНО ЈЕ НА УЛАЗИМА ШКОЛЕ, НА ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА И НА САЈТУ ШКОЛЕ www.phsnis.edu.rs.

 

 

Директор Школе

 

мр Тања Микић Николић,проф.

 


Реч директора

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ