Велико интересовање за нов образовни профил

ТЕХНИЧАР ЗА ОПЕРАТИВНУ ФОРЕНЗИКУ

На иницијативу наставника стручног већа хемије у Прехрамбено – хемијској школи у Нишу а уз подршку Заједнице школа Србије у подручју рада хемија, неметали и графичарство, израђен је стандард квалификација који дефинише компетенције, знања, вештине и способности које ученици треба да поседују након завршеног школовања на образовном профилу Техничар за оперативну форензику.

Прехрамбено – хемијска школа је овај смер уврстила у план уписа за школску 2022/2023. годину.  Почев од првог септембра ове године, први ученици похађаће наставу у новом образовном профилу. Школовање техничара за оперативну форензику траје четири године.

Стандард квалификације Техничар за оперативну форензику дефинише да техничар припрема и врши узимање узорака на терену, израђује и учествује у изради и у анализи документације са места догађаја, лабораторијским испитивањима и обради резултата а све уз поштовање законске регулативе из области форензике, стандарда и релевантних прописа из делокруга свога рада.

Детаљном анализом материјално – техничких и људских ресурсадошло се до следећих закључака: од постојећих осам лабораторија, две су у потпуности реновиране а машине и опрему је школа добила из фондова Европске уније као подршку средњем стручном образовању у Србији. Вредност дониране опреме је 31. 000 евра у овом тренутку. У школи већ ради једанаест наставника хемије и пет наставника хемијске технологије који се непрестано стручно усавршавају кроз Еразмус + пројекте а чије компетенције одговарају захтевима овог образовног профила.   

Предмети заступљени у образовном профилу

ТЕХНИЧАР ЗА ОПЕРАТИВНУ ФОРЕНЗИКУ

1. разред

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Биологија
Физика
Географија
Ликовна култура
Општа и неорганска хемија
Техничко цртање
Технологија материјала
Практична настава
Грађанско васпитање/Верска настава

2. разред

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Електротехника
Аналитичка хемија
Органска хемија са биохемијом
Микробиологија
Форензичке технологије
Практична настава
Грађанско васпитање/Верска настава
*Изборни програм према програму образовног профила

3. разред

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Физичка хемија
Трасологија
Практична настава
Грађанско васпитање/Верска настава
*Изборни програм према програму образовног профила

4. разред

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Социологија са правима грађана
Основе криминалистичке технике
Практична настава
Предузетништво
Грађанско васпитање/Верска настава
*Изборни програм према програму образовног профила