Прехрамбено-хемијској школи одобрено финансирање Еразмус+ пројекта

         Фондација Темпус завршила је процедуру одабира Еразмус+ КА1 пројеката мобилности у области стручног образовања и обука, пријављених у оквиру конкурсног рока за 2019. годину. Након прегледа приспелих предлога пројеката, Прехрамбено-хемијској школи из Ниша одобрена су средства за финансирање учешћа у пројекту.

           Представници школе су на координативном састанку свих школа којима су прихваћени предлози пројеката у националном сазиву, одржаном 4. 9. 2019. у Београду, детаљније упознати са процедуром реализације пројеката. Пројекат наше школе почеће 16. 9. 2019. и трајаће 12 месеци.

              Пројекат предвиђа мобилност Директора школе, два наставника и групе од седам ученика, током две недеље у партнерској школи Професионална гимназија за хемијске и прехрамбене технологије у Пазарџику у Бугарској. Сама мобилност захтева опсежан припремни период, а након ње следи објављивање и вредновање резултата пројекта, кроз низ завршних активности.

              Сви даљи кораци у вези са развојем пројекта биће објављивани на сајту наше школе.

Шта је програм Еразмус+?

               Реч је о дугогодишњем програму за сарадњу Европске уније, који покрива области образовања, младих и спорта. Еразмус+ је наследник три програма за образовање у којима је Србија до сада учествовала, а то су Темпус, Еразмус Мундус, Програм за целоживотно учење и Млади у акцији

               Са издвајањима у износу од преко 14 милијарди евра, до 2020. године, очекује се да ће овим програмом бити финансирани пројекти који ће подржати све нивое образовања, садејство формалног и неформалног учења, снажније повезивање образовања са светом рада и стварање додатних вредности за европски образовни простор. У фокусу је, између осталог, и јачање општих потенцијала младих, као и сарадња и умрежавање спортских организација.

Шта је пројекат мобилности?

               КА1 пројекти мобилности у области стручног образовања и обука су, у циљу стицања искуства учења и/или држања наставе у другој држави, усмерени на две циљне групе:

  1. наставнике, предаваче, едукаторе, стручне сараднике, директоре установа и друго особље укључено у стратешки развој установе или организације у области стручног образовања и обука;
  2. ученике и полазнике стручног образовања и обука.

              Пројекат мобилности подразумева фазу припреме, а она укључује практичне аранжмане у складу са потребама и циљевима пројекта, избор учесника, прецизирање уговора са партнерима и учесницима, језичку и интеркултуралну припрему учесника пре одласка. Следи фаза спровођења активности и фаза праћења, која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата учења где је то могуће, дисеминацију и коришћење резултата пројекта.

Циљеви пројеката мобилности су:

  • подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
  • подршка професионалном развоју запослених у области стручног образовања и обука;
  • побољшање знања страних језика учесника;
  • подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;
  • повећање капацитета, атрактивност и међународна димензија организација активних у области образовања;
  • јачање везе између формалног и неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва;
  • боље признавање компетенција стечених кроз учење у иностранству.

            Пројекти мобилности трају 12 до 24 месеца. Институција која подноси пројектну пријаву мора да прецизира трајање пројекта у фази пријаве, а у складу са циљевима пројекта и врстом планираних активности. Једна активност наставног особља и едукатора у оквиру пројекта може да траје од два дана до два месеца, док приправнички стаж за ученике и полазнике стручног образовања и обука може трајати од две недеље до 12 месеци.

 

 

 

 


Реч директора

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ